Veiligheid

Iedere werkgever in Nederland, dus ook de bedrijven in de beveiligingsbranche, het onderwijs en de overheden dienen alle mogelijke maatregelen te nemen om hun medewerkers te beschermen tegen negatieve invloeden van het werk. Dit is opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet. Om te onderzoeken of uw bedrijf “Arboproof” is, kunt u gebruik maken van onderstaande 11 vragen over uw veiligheidsbeleid:

 • 1. Heeft u de risico’s op het gebied van agressie en geweld in kaart gebracht?
 • 2. Heeft u een procedure om incidenten te melden, registreren en analyseren?
 • 3. Geeft u uw medewerkers voorlichting, instructie en training over agressie en geweld?
 • 4. Heeft uw organisatie een protocol voor agressie en geweld?
 • 5. Heeft u huisregels opgesteld, waaraan bezoekers en cliënten zich moeten houden?
 • 6. Heeft u afdoende organisatorische en personele maatregelen getroffen?
 • 7. Heeft u voldoende voorzieningen getroffen om agressie en geweld tegen te gaan?
 • 8. Is er een goed werkend alarmsysteem met een adequate alarmprocedure?
 • 9. Is er een regeling voor opvang, ondersteuning en nazorg na een incident?
 • 10. Heeft u een regeling gericht op het aanpakken van de dader of daders?
 • 11. Evalueert u periodiek uw beleid en maatregelen tegen agressie en geweld?

Zijn alle vragen met ja beantwoord bent u op de goede weg. Dan is het goed alle maatregelen en beleidsplannen die u heeft kritisch tegen het licht te houden om te zien of ze actueel zijn en of er daadwerkelijk wordt gehandeld conform het beleid.

Moet u op één of meerdere vragen met nee antwoorden zijn er verbeterkansen voor uw organisatie. Waning—TBCA heeft veel ervaring met de verschillende disciplines en dank zij een uitgebreid netwerk kan Waning—TBCA u ondersteunen op al de bovengenoemde velden. Als losse klus, of als compleet project. Ieder bedrijf is anders. Maatwerk staat dus voorop.

Bel of mail ons voor een afspraak zodat we uw bedrijf Arboproof kunnen maken.