Gezondheid

Gezonde medewerkers zijn het kapitaal van uw onderneming. Op dat kapitaal bent u natuurlijk zuinig. Mocht er een medewerker uitvallen zet u natuurlijk alles op alles om deze zo snel mogelijk weer in het werkproces terug te krijgen. Waning—TBCA heeft veel ervaring met het opzetten van verzuimbeleid. Wij kunnen u ondersteunen met ontwikkelen van beleid, het implementeren ervan, het verzorgen van trainingen met betrekking tot verzuim en het bereiken van uw doelstellingen.

Naast de nuttige en noodzakelijke verzuimbegeleiding loont het om eveneens preventief aan de slag te gaan. Preventie kan veel opleveren! Ook op het gebied van preventie heeft Waning—TBCA veel ervaring opgedaan. Wij kunnen u ondersteunen bij het opzetten van preventief beleid, het opzetten van een pcm—cyclus (personal competence management) en het voeren van diverse gesprekken.

Mail of bel voor meer informatie, ook voor uw bedrijf hebben we een maatwerkoplossing!